Szkolenia motocyklowe dla służb mundurowych

Szkolenia dla służb mundurowych oparte na programie szkoleń ADV Academy jest kompleksowym treningiem, który przygotowuje funkcjonariuszy do prowadzenia motocykli w różnorodnych warunkach oraz sytuacjach służbowych. Obejmuje ono następujące elementy:

 1. Techniki jazdy on-road i off-road:

  • Jazda miejska i drogowa: Skupienie na bezpiecznej i efektywnej jeździe w warunkach miejskich, uwzględniając zatłoczenie ulic, ruch uliczny oraz zasady bezpieczeństwa na drogach publicznych.
  • Jazda terenowa: Uczestnicy trenują jazdę po różnorodnych terenach, jak trasy leśne, piasek czy kamieniste drogi, aby radzić sobie w zróżnicowanych warunkach terenowych.
 2. Edukacja z zakresu manewrowania i kontroli motocykla:

  • Jazda precyzyjna: Doskonalenie umiejętności manewrowania w ciasnych przestrzeniach, skrętów o różnym promieniu oraz unikania przeszkód.
  • Kontrola pojazdu: Ćwiczenia mające na celu zwiększenie kontroli nad motocyklem w różnych sytuacjach, np. hamowanie awaryjne, pokonywanie przeszkód czy szybkie reakcje.
 3. Bezpieczeństwo i reakcja w sytuacjach kryzysowych:

  • Techniki awaryjne: Trening reakcji na nieprzewidziane sytuacje, takie jak nagłe hamowanie, poślizgi czy unikanie kolizji.
  • Ewakuacja i reagowanie w nagłych sytuacjach: Praktyka szybkiego reagowania na incydenty oraz skuteczne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Szkolenia motocyklowe dla służb mundurowych oparte na programie ADV Academy dostarcza służbom mundurowym kompleksowej edukacji motocyklowej, umożliwiając funkcjonariuszom sprawną, bezpieczną i profesjonalną pracę na motocyklach w różnorodnych sytuacjach służbowych, zarówno na drogach terenowych, jak i miejskich. W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt mailowy zbyszek@advacademy.pl

szkolenie motocyklowe dla Ratowników medycznIych

szkolenia dla służb mundurowych

Szkolenie motocyklowe dla ratowników medycznych oparte na jeździe precyzyjnej i technikach motogymkhany, inspirowanej programem ADV Academy, koncentruje się na doskonaleniu umiejętności prowadzenia motocykla w warunkach wymagających szybkiego i precyzyjnego manewrowania.

 1. Jazda precyzyjna:

  • Kontrola motocykla w warunkach ograniczonej przestrzeni: Uczestnicy uczą się precyzyjnej kontroli motocykla podczas wykonywania manewrów w ciasnych przestrzeniach, co jest kluczowe podczas szybkiego dostępu do miejsca zdarzenia.
  • Unikanie przeszkód i hamowanie awaryjne: Doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania i hamowania w sytuacjach krytycznych.
 2. Motogymkhana:

  • Precyzyjne manewry na trasie: Uczestnicy doskonalą umiejętności pokonywania specjalnie zaprojektowanych tras z różnorodnymi przeszkodami i punktami kontrolnymi.
  • Techniki zwrotów i skrętów: Ćwiczenia skupiają się na szybkich zwrotach, skrętach o różnym promieniu oraz zmianach kierunku w ograniczonych przestrzeniach.
  •  

Motocyklowe szkolenie dla służb mundurowych oparte na technikach ADV Academy, włączając motogymkhanę i jazdę precyzyjną, daje ratownikom medycznym umiejętności niezbędne do bezpiecznego, szybkiego i efektywnego poruszania się na motocyklu w warunkach wymagających, umożliwiając im skuteczną reakcję w sytuacjach awaryjnych i udzielanie natychmiastowej pomocy medycznej.

szkolenie motocyklowe dla Policji

szkolenia motocyklowe dla policji

Szkolenie motocyklowe dla policji oparte na programie szkolenia jazdy szosowej i precyzyjnej ADV Academy skupia się na doskonaleniu umiejętności funkcjonariuszy w prowadzeniu motocykli w warunkach miejskich i jazdy w zakrętach (jazda szosowa).

 1. Jazda szosowa:

  • : Uczestnicy szkolenia doskonalą umiejętności jazdy w warunkach miejskich i szosowych, zwracając uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa.
  • Reakcja na sytuacje drogowe: Trening obejmuje techniki reakcji na różne sytuacje drogowe, takie jak hamowanie awaryjne, manewrowanie w zatłoczonym ruchu czy unikanie kolizji.
 2. Jazda precyzyjna:

  • Kontrola motocykla w ciasnych przestrzeniach: Uczestnicy doskonalą umiejętności manewrowania motocyklem w ograniczonych przestrzeniach, co jest kluczowe podczas szybkiego reagowania i interwencji w miejskich obszarach.
  • Techniki precyzyjnego skręcania i unikania przeszkód: Ćwiczenia mające na celu zwiększenie zdolności do szybkich i precyzyjnych manewrów, np. pokonywanie przeszkód czy skręty o różnym promieniu.

Szkolenie oparte na programie ADV Academy zapewnia funkcjonariuszom policji kompleksową edukację motocyklową, umożliwiającą im profesjonalne, bezpieczne i skuteczne prowadzenie motocykli w zróżnicowanych warunkach miejskich i szosowych, niezbędne do wykonywania ich służbowych obowiązków.

szkolenie motocyklowe dla straży leśnej

Szkolenia dla służb mundurowych

Motocyklowe szkolenie dla służb mundurowych przeznaczone dla Straży Leśnej to kompleksowy trening przygotowujący strażników leśnych do bezpiecznej i efektywnej pracy na motocyklach w terenach leśnych i wymagających warunkach przyrody.

 1. Jazda po drogach gruntowych:

  • Doskonalenie umiejętności: Trening techniki jazdy od podstaw skupiony na bezpiecznym prowadzeniu motocykla w różnych warunkach terenowych i przy zmieniającej się nawierzchni.
  • Technika manewrowania: Ćwiczenia umożliwiające precyzyjne skręcanie, zawracanie na ograniczonej przestrzeni
  • Jazda w terenie leśnym: Uczestnicy trenują jazdę w zróżnicowanych warunkach ucząc się pokonywania trudnych nawierzchni, jak błoto, piasek, korzenie czy nierówności terenu.

Szkolenie oparte na programie enduro adventure ADV Academy dostarcza strażnikom leśnym kompleksowej edukacji motocyklowej, umożliwiając im panowanie nad motocyklem w różnorodnych warunkach terenowych, co jest kluczowe dla ich służby w ochronie i patrolowaniu obszarów leśnych.

szkolenie motocyklowe dla wojska

Szkolenia dla służb mundurowych

Szkolenie motocyklowe dla wojska oparte na programie enduro adventure ADV Academy to intensywny kurs, który przygotowuje żołnierzy do efektywnego, sprawnego i bezpiecznego poruszania się na motocyklach w różnorodnych warunkach terenowych, co jest kluczowe dla działań wojskowych.

 1. Jazda terenowa i enduro adventure:

  • Praktyka w terenie naturalnym: Uczestnicy szkolenia trenują jazdę po zróżnicowanych terenach, jak błoto, piasek, nierówne nawierzchnie, ucząc się pokonywania trudnych warunków terenowych.
  • Techniki enduro adventure: Doskonalenie umiejętności pokonywania różnorodnych przeszkód terenowych, skrętów w trudnych warunkach, jak również prowadzenia motocykla w zmieniającym się terenie.
 2. Kontrola motocykla w warunkach ekstremalnych:

  • Jazda off-road: Trening skupiony na umiejętnościach kontroli motocykla w różnych warunkach terenowych, uwzględniający techniki pokonywania przeszkód i hamowania na nierównym terenie.
  • Precyzyjne manewry: Ćwiczenia skoncentrowane na precyzyjnym prowadzeniu motocykla w trudnych warunkach, umożliwiające szybką reakcję na zmieniające się sytuacje.

Szkolenia motocyklowe dla służb mundurowych oparte na programie enduro adventure ADV Academy dostarcza żołnierzom kompleksowej edukacji motocyklowej, umożliwiając im sprawną, bezpieczną i profesjonalną pracę na motocyklach w zróżnicowanych warunkach terenowych, co stanowi istotny element ich przygotowania do działań wojskowych.