Szkolenie dla ratowników medycznych

Szkolenie motocyklowe dla ratowników medycznych adresowane jest do ratowników wykonujących swoje ustawowe zadania w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, związane z pełnieniem funkcji ratownika medycznego – kierowcy motocykla ratunkowego, jak również pozostałych ratowników medycznych posiadających czynne prawo jazdy kat. A chcących rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach samokształcenia wynikającego z ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników. Szkolenie motocyklowe dla ratowników medycznych przewidziane jest na 5 godzin dydaktycznych, za które ratownik medyczny uprawniony jest do otrzymania 5 punktów edukacyjnych na podstawie zaświadczenia wystawionego przez organizatora szkolenia i finansowane jest ze środków własnych ratownika medycznego.

Program szkolenia motocyklowego dla ratowników medycznych.

Program szkolenia oparty jest o metodologię szkolenia Jazda Precyzyjna i obejmuje doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego kat A. Dzięki szkoleniu znacząco wzrosną umiejętności panowania nad motocyklem ratunkowym z wyposażeniem medycznym w warunkach jazdy miejskiej.

 1. Wykłady:

  • Bezpieczeństwo własne ratownika medycznego przy wykonywaniu obowiązków służbowych na stanowisku kierowcy motocykla ratunkowego – dobór odpowiedniego ubioru
  • Kształtowanie prawidłowych nawyków i odruchów
  • Balans i koordynacja
  • Jak doskonalić precyzję sterowania – motoryka mała
  • Przeciwskręt
  • Fiksacja wzroku i widzenie peryferyjne
 2. Ćwiczenia:

  • Precyzja sterowania i panowanie nad motocyklem przy prędkości poniżej progu równowagi w realizacji obowiązków służbowych ratownika medycznego – kierowcy motocykla ratunkowego
  • Manewrowanie na ograniczonej przestrzeni, ciasne zawracanie motocyklem z wyposażeniem medycznym
  • Jazda pojazdem uprzywilejowywanym kat. A w ruchu miejskim
  • Skręt awaryjny i ominięcie przeszkody
  • Hamowanie awaryjne i hamowanie w zakręcie

Szkolenie dla ratowników medycznych odbędzie się 28.05.2024 o godz 14:15 na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach, ul. Żuławska 5. Cena szkolenia wynosi 760zł brutto. Zapisy na szkolenie prowadzone są poprzez zgłoszenie na mail: biuro@advacademy.pl